Sản phẩm bán chạy

So sánh xe HD800 với New mighty 2017

SO SÁNH XE HD800 VỚI NEW MIGHTY 2017

* Sự giống nhau giữa xe HD800 và New Mighty 2017

- Sử dụng động cơ D4DB 130HP

- Cầu số Daimos của Hyundai

- Nội Thất nguyên bản giống HD 72

- Hình dạng giống HD72

- Nhập ba cục từ Hyundai Han quốc

---> Về cơ bản hình thức hai xe giống nhau

* Sự khác nhau giữa xe HD800 va New Mighty 2017

- Nhã Hiệu: HD800 nhãn Hiệu là VEAM, NEw Mighty Nhãn hiệu là Hyundai

- Tem HD800 có nền màu khác xe New Mighty 2017

- Logo khác nhau: Veam Hd800 logo la VEAM MOTOR, New Mighty la Hyundai

- Biểu tượng khác nhau: Veam Hd800 biểu tượng Veam, New Mighty la Chữ H

- Tải trọng Hd800 là 7940kg, New Mighty la 7800

- Khoảng cách trục xe HD800 dài hơn New Mighty 25Cm